Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

1η συνάντηση της ομάδας Erasmus +

Στη βιβλιοθήκη του σχολείου, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση των συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα και ξεκίνησε ο διαγωνισμός σχεδίου για την κατασκευή του λογότυπου του προγράμματος. Ο διαγωνισμός γίνεται ταυτόχρονα και στα υπόλοιπα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στη συνάντηση αυτή δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίες οι οποίες θα ασχοληθούν με την παρουσίαση σε ψηφιακή μορφή του σχολείου μας και της ευρύτερης περιοχής που κατοικούμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου