Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

1η διακρατική συνάντηση καθηγητών στην Ισπανία, Colindres, Cantabria, 9-11 Ιανουαρίου 2017 (activities M1)


Όλες οι συμμετέχουσες χώρες ήταν παρόντες με 2 καθηγητές.

Θέματα που συζητήθηκαν:

1. Ανέλυσε τις αιτήσεις που κατατέθηκαν προγραμματίζοντας τα παρακάτω:
• Προτεραιότητες του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην αίτηση.
• Ενίσχυση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού: μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας ανταλλαγή.
• Έμφαση σε καινοτόμες μεθόδους
• Ενταξιακή εκπαίδευση: περιλαμβάνουν τους σπουδαστές που αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια, αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, έχουν κάποιο είδος του προβλήματος στη μαθησιακή διαδικασία.
• Έμφαση σε κοινούς στόχους μεταξύ της Ευρώπης και των συμμετεχόντων χωρών (μουσική, τον αθλητισμό, την τέχνη, κ.λπ.)

2. Οριστικοποίησε το χρονοδιάγραμμα όλων των μετακινήσεων του προγράμματος και ασχολήθηκε με την επίλυση πρακτικών ζητημάτων που τις αφορούν , όπως τις ηλικίες των μαθητών. Ταυτόχρονα ασχολήθηκε και με την προετοιμασία της τελικής διακρατικής συνάντησης.

3. Αποφάσισε σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης πριν και μετά από κάθε κινητικότητα, καθώς και καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου. Έκανε ένα ερωτηματολόγιο για να διανέμει στους μαθητές πριν και μετά από κάθε κινητικότητα. Συμφωνήθηκε να γίνεται ένα online τεστ μετά από κάθε κινητικότητα για την αξιολόγηση της.

4. Συμφωνήθηκαν οι υποχρεώσεις των σχολείων υποδοχής κάθε κινητικότητας: χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, μεταφορές, γεύματα, πιστοποιητικά, δραστηριότητες, δωρεάν δείπνο, αναμνηστικά δώρα.

5. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι μηνιαίες δραστηριότητες για τα επόμενα δύο χρόνια και οι ευθύνες του κάθε εταίρου. Προθεσμίες και τα στοιχεία που απαιτούνται.

6. Ασχολήθηκε με θέματα διάδοσης του προγράμματος μέσα από τις πλατφόρμες του eTwinning, του Facebook, του διαδικτύου με την κατασκευή ιστοσελίδας και του WhatsApp ορίζοντας τα υπεύθυνα σχολεία για κάθε πλατφόρμα. Ταυτόχρονα συζήτησε και τους τρόπους διάδοσης του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο κάθε σχολικής κοινότητας μέσα από τη συνεργασία της με τις τοπικές αρχές, τον τύπο και διάφορες άλλες δράσεις που θα προβάλλουν το πρόγραμμα.

7. Τέλος διευκρίνισε όλες τις λεπτομέρειες και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των συντονιστών κάθε σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου